Artikel Budaya


...
Mengenal Bangunan Berarsitektur Tradisional Jawa : Bangunan Panggang Pe (Bagian 2)

by pamongbudaya|| 02 Desember 2022 || || 153 kali


Bangunan beratap panggang pe tidak dikenal menurut literatur lama tentang bangunan rumah berarsitektur Jawa, baik yang termasuk dalam kelompok Kawruh Griya maupun Kawruh Kalang (Prijotomo, 2006) Namun dalam literatur selanjutnya dikenal pula atap berbentuk panggang pe. Panggang berarti dipanaskan di atas bara api,  pe dari epe yang berarti dijemur dalam sinar matahari (Hamzuri 1986). Menurut Mintoboedoyo dalam Hamzuri (1986), bangunan dengan atap berbentuk panggang pe terdapat 9 ...


...
Mengenal Kayu Jati di Perhutani untuk Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya

by pamongbudaya|| 01 Desember 2022 || || 252 kali


Kayu jati yang berasal dari pohon jati (Tectona grandis), secara tradisi dikenal sebagai kayu yang kuat yang banyak digunakan dalam pembangunan rumah dan bangunan lainnya terutama di Pulau Jawa. Bahkan menurut naskah-naskah lama tentang bangunan berarsitektur tradisional Jawa yaitu yang termasuk ke dalam kelompok Kawruh Kalang maupun kelompok Kawruh Griya (Prijotomo, 2006) menuliskan bahwa menurut kepercayaan orang Jawa, pohon jati memiliki angsar (daya pengaruh) baik serta buruk. ...


...
DALAN PADHANG - crita cekak Hatiful Latifah

by bahasa|| 05 Agustus 2022 || || 299 kali


Dalan Padhang Hatiful Latifah               “Ahh jan, pulsaku entek!” Danang mbengok gawe ibune kaget.             “Ngapa ta Nang, kok gawe kaget esuk-esuk ngene?” Ibune Danang mlebu kamare Danang lan niliki kahanane anake.             “Pulsaku entek, Mbok!” kandha Danang karo ...


...
SINOMAN - crita cekak Sartono

by bahasa|| 05 Agustus 2022 || || 355 kali


SINOMAN Sartono             Wengi kuwi Nugraha bali ngomah kanthi rupa mbesengut. Lambene mecucu. Nalika mlebu omah uga ora uluk salam. Mung mbludhus ngono wae. Nyabrangi ruang tamu banjur klepat, mlebu kamare. Aku sing isih nonton televisi apal, Nugraha mesthi nembe nesu. Mbuh nesu karo sapa, kagol merga apa, aku durung genah. Alon-alon aku nothok kamare Nugraha.             ...


...
KODHE BOOKING - crita cekak Adinna Alfajri

by bahasa|| 05 Agustus 2022 || || 191 kali


KODHE BOOKING Adinna Alfajri   “Bri, Febri. Gek ayo!” keprungu swarane Kenes saka njaba kamarku. Aku gage-gage mbenerake klambi, banjur mbukak lawang kamarku. Wis katon wong wadon ayu kang mecucu sinambi nggendhong tas rada gedhe ing gegere. Gregah, aku langsung ngrangkul Kenes, kancaku raket sing wis kaya mbakyuku dhewe. “Wah, sajake awakmu wis ora sabar, ya?” pitakonku marang Kenes. Dheweke mung manthuk lan njiwit tanganku. Dina kuwi aku arep menyang ...


...
Museum dan Kolonialisme

by pamongbudaya|| 04 Juli 2022 || || 340 kali


Kemajuan Teknologi sebagai Penggerak Sekitar abad ke 12 hingga 15 Masehi, Eropa mengalami kemunduran dalam banyak hal. Pencerahan yang dikenal dengan renaissance kemudian mendorong kemajuan teknologi dan kebudayan mereka. Tahun 1700an di kota-kota besar Eropa saat itu, seperti, London, Amsterdam, Leyden, dan Paris terjadi perubahan cara pandang manusia terhadap dunia, yang mengubah secara fundamental bagi jalannya peradaban manusia ke depan. Fenomena ini kemudian membuat banyak orang tertarik ...


...
Mengenal Bangunan Berarsitektur Tradisional Jawa : Bangunan Panggang Pe

by pamongbudaya|| 21 Juni 2022 || || 1.625 kali


  Menurut literatur lama tentang bangunan rumah berarsitektur Jawa, baik yang termasuk dalam kelompok Kawruh Griya maupun Kawruh Kalang (Prijotomo, 2006) bangunan beratap panggang pe tidak dikenal. Namun dalam literatur selanjutnya dikenal pula atap berbentuk panggang pe. Panggang berarti dipanaskan di atas bara api,  pe dari epe yang berarti dijemur dalam sinar matahari Hamzuri (1986). Bangunan dengan bentuk atap panggang pe sebenarnya adalah bangunan kecil dengan atap yang ditopang ...


...
Mengenal Bangunan Berarsitektur Tradisional Jawa : Bangunan Tajug (Bagian 2)

by pamongbudaya|| 06 Juni 2022 || || 765 kali


Menurut naskah-naskah lama tentang bangunan rumah berarsitektur Jawa, bangunan tajug adalah awal dari bentuk bangunan-bangunan lain yang ada. Jadi dari tajug kemudian berkembang/berubah menjadi joglo, dari joglo menjadi limasan dan dari limasan menjadi kampung. Menurut naskah-naskah lama tersebut, bangunan dengan atap berbentuk tajug terdiri dari 2 (dua) variasi. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa variasi lainnya. menurut R. Ng. Mintoboedoyo dalam Hamzuri (1986) terdapat 15 (lima belas) ...


...
DLUWANG KLUWUS - Crita Cekak Eko Budi Kaswanto

by bahasa|| 04 April 2022 || || 365 kali


DLUWANG KLUWUS dening Eko Budi Kaswanto Ing pojokan kamar, Ardy katon suntrut, prasasat kaya ketaman sedhih. Pasuryane katon pucet. Sorot saka mripate  nuduhake menawa dheweke lagi ana samubarang perkara kang abot. Dheweke ambegan landhung, nalika mbuka lemari nemu potrete bapakne sing wis seda 3 taun kepungkur amarga nandang gerah. Potret dicandhak Ardy. Ora krasa tumetesing luh mbrebel saka mripat nelesi pipi. Tutuk tan bisa angucap apa-apa, kelingan nalikaning bapakne isih ana ing ...


...
PAGEBLUG ATI - Crita Cekak Budi Yanto

by bahasa|| 31 Maret 2022 || || 265 kali


PAGEBLUG ATI dening Budi Yanto   “Mas, Mas, Mas Jalu maskermu ora lali!” pengelingku marang Mas Jalu. Krungu aku bengok, Mas Jalu banjur mlebu meneh saperlu jupuk masker.  Prasasatku, saiki nek metu omah ora nganggo masker kayata wong numpak montor ora nganggo helm, neng ati krasa ana sing kurang, gawe ati ora tentrem. Pageblug iki ngowahi tatalakune menungsa. Para warga masyarakat dikon meluni protokol kesehatan manut pangrehe pamarentah. Kudu nganggo masker nalika ...

Copyright@2023

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta