Pengumuman Terbaru


LOMBA ESAI DAN VLOG SEJARAH 2023

19 Juni 2023 - 26 Agustus 2023


PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI CRITA CEKAK 2022

26 Desember 2022 - 31 Desember 2022


PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI GEGURITAN BERAKSARA JAWA 2022

26 Desember 2022 - 31 Desember 2022


PENGUMUMAN LOLOS ESAI BERBAHASA JAWA 2022

26 Desember 2022 - 31 Desember 2022


LOMBA ESAI SEJARAH 2022

19 Agustus 2022 - 20 Oktober 2022


PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI CRITA CEKAK 2022

by bahasa || 26 Desember 2022 || 26 Desember 2022 - 31 Desember 2022 || 3.482 kali

...

DAFTAR KARYA LOLOS SELEKSI CRITA CEKAK

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2022

NO NAMA KARYA
1 A. Dinna Fathimah Pupu lan Swiwi Diglepungi
2 Abdul Afif Rosyidi Kutut
3 Aisyah Nuzul Laila Proyektor Pitulasan
4 Albertus Sartono Kuwatos
5 Andi Tristianto Sewates Angen
6 Anwar Wiyadi Keweleh
7 Arpeni Rahmawati Austin Pentas Beksan
8 Arum Sutarsih Gayeng
9 Aryani Puspita Sari Ngupaya
10 Bambang Susila Jr Bathik Sekar Jagad Biru
11 Bayu Saptama Tilpun
12 Bening Christalica D.N Kapok
13 Christina Sri Purwanti Pesugihan
14 Dalle Dalminto Setya Laras
15 Dwi Winarno Espe
16 Eko Budi Kaswanto Sejatining Kekancan
17 Eko Singgih Randhu Alas
18 Eni Setyowati “Gesang Dados Tetaren Pejah Dados Pepundhen”
19 Eny Ms Cariyos  Saking Wingking Hotel
20 eSWe Sidi Lik Tusis
21 Heppy Suryani Benten Jaman Benten Padatan
22 Hidratmoko Andritamtomo Weling Winedhar
23 Kartika Ndadi 
24 Kristiana Sumarsih Saged Kangge Tumbas ‘Boba Time’ ing Akerat
25 Lestari Purbaningsih Tatu Pindho
26 Listiani Cupet
27 Margareth Widhy Pratiwi Mayang
28 Margiyanti, SPd. Arisan
29 MM Sri Haryanti Gegayuhan
30 Muhammad Husnan Yusuf Aplikasi
31 Mulyantara Celengan Pungkasan
32 Murti Andayani Suriname Paring Pepenget
33 Naila Fara Nafisa Ngayogyakarta
34 Nanda Nursa Alya Gupe
35 Ngatilah Pesugihan
36 Novi Anggita Putri Ancik-Ancik Pucuking Eri
37 Nursisto Tanggelan Kula  Kang
38 Paradize Land Gadget, Kabudayan ing Jagad Anyar
39 Puspitasari Pageblug
40 Rahma Khoirunnisa El Fahmi Begjanipun Si Beja
41 Revi Erlinawati Kajawahan Swanten
42 Rita Nuryanti Kampung Wisata
43 Samsyu Setiaji Pengarep-Arep
44 Sasana Wati Menda
45 Sigit Nugroho Viral
46 Sintarti Youfirsttyan Aja Lirwa!
47 Siti Aminah U-25
48 Siti Muthiatun Kepleset ing Jagad Anyar
49 Sofa Unnafis Jagad Kembang
50 Sri Wijayati Padhang Tetrawangan
51 Sriwintala Kembang Desa
52 Suciati Ardini Pangastuti Marginipun Rejeki
53 Sugiyarti S.Pd. Kerigan
54 Sumarno Toya Gendheng
55 Supriyadi (Prima Supriyadi) Buku  Jimat
56 Supriyadi, S.Fil. Cupu Manik Asta Gina
57 Suwandi Wisanggeni
58 Suymanah Calon Mantu Pilihan
59 Triwik Damarjati Kepancal
60 Umi Kuntari Ungak- Ungak
61 Veronika Naning Pagupon
62 Y. Agus Sugiyanto Juwehizem
63 Yogalih Sangaulia Prihambada Jarik Bathik Buntel Wirang
64 Yohan Eddie Greget
65 Yohanes Siyamta Kleru Pangirak
66 Yudadi BM Tri Nugraheny Tanggap Teknologi Nglampahi Kabudayaan Gagrag Enggal
67 Yuni Setya Kalah Cacak Menang Cacak

 

Pengambilan Honor Penulis dengan menunjukkan identitas diri (KTP/KK/SIM/atau sejenisnya) pada:

  • Hari/ tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
  • Waktu          : 09.00-12.00 WIB
  • Tempat        : Pendapa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Narahubung Novi (+62-813-3980-3982)


Copyright@2024

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta