Pengumuman Terbaru


LOMBA ESAI DAN VLOG SEJARAH 2023

19 Juni 2023 - 26 Agustus 2023


PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI CRITA CEKAK 2022

26 Desember 2022 - 31 Desember 2022


PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI GEGURITAN BERAKSARA JAWA 2022

26 Desember 2022 - 31 Desember 2022


PENGUMUMAN LOLOS ESAI BERBAHASA JAWA 2022

26 Desember 2022 - 31 Desember 2022


LOMBA ESAI SEJARAH 2022

19 Agustus 2022 - 20 Oktober 2022


PENGUMUMAN LOLOS ESAI BERBAHASA JAWA 2022

by bahasa || 26 Desember 2022 || 26 Desember 2022 - 31 Desember 2022 || 9.042 kali

...

DAFTAR KARYA LOLOS ESAI BERBAHASA JAWA 2022

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2022

NO NAMA KARYA
1 A. Dinna Fathimah Al Fajri NGRAKIT PANGARIBAWA AGENG TUMRAP LARE ALIT 
2 Akhir Lusono NGUNGAK JAGAD ANYAR NGANGGO GIYARAN RADIO
3 Angga Bimo Satoto TRANSFORMASI PAGELARAN SENI TRADISI PASCA PANDEMI ING NGAYOGYAKARTA
4 Arum Sutarsih WIGATOSIPUN NYAMEKTAKAKEN LARE KANGGE NGADHEPI ERA 4.0
5 Bambang Nugroho EWAHIPUN BUDAYA SAHA MEDSOS
6 Bambang Susila Jr SASTRA JAWA SUMUNAR ING JAGAD DIGITAL
7 Budi Siswanto HP ANDROID, MITRA CAKET ING JAMAN MILENIAL
8 Eko Budi Kaswanto PANDEMI KABUDAYAN TANSAH MIGUNANI
9 Fadmi Sustiwi NASIONALISME ING ANTARANE ‘DRAKOR’ LAN PANDEMI
10 Hidratmoko Andritamtomo NGRENGGA JAGAD ENGGAL LUMANTAR AKSARA JAWA 
11 Indriyani Voluntiri Azis TUMUJU PRIBADI JAWA KANG PINUNJUL
12 Muhammad Husnan Yusuf MANGAYUBAGYA JAGAT ANYAR ASESANTI ASTHA BRATA
13 Ngatilah, S Pd. DONYA MUNG SAGODHONG KELOR
14 Novi Anggita Putri, S.Pd. MARKETPLACE, MEDSOS : LANGKUNG MAEDAHI MENAPA BEBAYANI?
15 Nur Eka Ratna Dewi SERAT KANCIL MINANGKA SARANA PAMULANGAN SASTRA  LAN KARAKTER TUMRAP LARE GENERASI MILENIAL
16 Nursisto MBANGUN KARAKTER KANTHI BASA KRAMA
17 Rita Nuryanti EWAH-EWAHAN PAKARTI ING OMBYAKING BUDAYA ENGGAL
18 Sarworo Soeprapto NGGRENGSENGAKEN NGREMBAKANIPUN KABUDAYAN JAWI ING PADESAN SAINDENGING NGAYOGYAKARTA
19 Suciati Ardini Pangastuti TANTANGAN WONTEN JAMAN ONLINE
20 Suwandi, S.S. MARSUDI BUDAYA JAWI SAKING MEDHIA SOSIAL (MEDSOS)
21 Umi Kuntari,SS BUDAYA DIGITAL  (BOTEN)  KEDAH NGLINDHES BUDAYA LOKAL
22 Yohanes Adhi Satiyoko SAKING TRADHISI DUMUGI INDHUSTRI
23 Yudadi BM Tri Nugraheny LITERASI DIGITAL WONTEN ING KABUDAYAN JAGAD ENGGAL
24 Yulia Nur Ahmada NGREMBAKAKAKEN UNGGAH-UNGGUH BASA TUMRAP SISWA MURIH LARAS LERES LAN LURUS 

 

Pengambilan Honor Penulis dengan menunjukkan identitas diri (KTP/KK/SIM/atau sejenisnya) pada:

  • Hari/ tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
  • Waktu          : 14.00-16.00 WIB
  • Tempat        : Pendapa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Narahubung Novi (+62-813-3980-3982)


Copyright@2024

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta