Penulisan Naskah Sandiwara Audo/Radio Bahasa Jawa

by yani || 25 Februari 2020 || 27 Februari 2020 - 28 Februari 2020 || || 38 kali

...

Tim Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken Lokakarya Panyerating Naskah Drama Radio Basa Jawi Taun 2020

 

???? Kangge

- pelajar SMA(SMU/SMK) negeri miwah swasta wonten ing D.I.Yogyakarta,

- putri miwah kakung,

- ingkang dereng tumut lokakarya ingkang sami wonten ing taun 2019, lan

- ingkang kersa tumut sedaya kegiatan lokakarya

.

???? Wekdal, papan, saha fasilitas 

Dinten Kemis-Jumuwah, tanggal 27-28 Februari 2020. Mapan wonten ing LPP Garden Hotel, kanthi akomodasi gratis

 

????Pandhaftar

Pandhaftar dhaftaraken kanthi ngintunaken foto Kartu Pelajar. Alamat pandhaftaran : bit.ly/PenulisanPelajar2020 . Pandhaftaran kabikak tanggal 17-23 Februari 2020. Pandhaftaran sawanci-wanci badhe dipuntutup menawi kuota sampun cekap

 

????Panutup

Acara punika dipunbeani mawi Dana Keistimewaan 2020

 

Mangga sami ndherek acara punikaCopyright@2020

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta