Penulisan Naskah Sandiwara Audo/Radio Bahasa Jawa untuk Umum

by yani || 25 Februari 2020 || 25 Februari 2020 - 26 Februari 2020 || || 62 kali

...

Tim Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken Lokakarya Panyerating Naskah Drama Radio Basa Jawi Taun 2020

 

 

???? Kangge

- warga masyarakat DIY utawi sajawining DIY

- putri miwah kakung

- yuswa 20 taun utawi langkung

- ingkang dereng tumut lokakarya ingkang sami wonten ing taun 2020

- dede minangka pelajar

- ingkang kersa tumut sedaya kegiatan lokakarya

 

???? Wekdal, papan, saha fasilitas 

Dinten Selasa-Rebo, tanggal 25-26 Februari 2020. Mapan wonten ing LPP Garden Hotel, kanthi akomodasi gratis

 

????Pandhaftar

Pandhaftar dhaftaraken kanthi ngintunaken foto KTP/SIM/KTM. Alamat pandhaftaran : bit.ly/PenulisanUmum2020 . Pandhaftaran kabikak tanggal 17-22 Februari 2020. Pandhaftaran sawanci-wanci badhe dipuntutup menawi kuota sampun cekap

 

????Panutup

Acara punika dipunbeani mawi Dana Keistimewaan 2020

 

Mangga sami ndherek acara punikaCopyright@2020

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta